Dega tepalo slėgio lemputė

Dega tepalo slėgio lemputė. Ar galima tęsti kelionę?

Dega tepalo slėgio lemputė – kaip elgtis išvydus šį perspėjimą automobilio prietaisų skydelyje? Variklio alyvos lemputė aktyvuojama dažniausiai dėl dviejų pagrindinių priežasčių: kai sumažėja variklio alyvos lygis arba nukrenta alyvos slėgis. Sustokite kelkraštyje, kai tik galėsite tai padaryti ir patikrinkite variklio alyvos lygį, kad išvengtumėte galimų sudėtingų variklio gedimų.

Taip pat šis simbolis gali pranešti apie tepalų kiekio/slėgio jutiklių gedimus. Jei alyvos lemputė užsidega važiuojant, nedelsdami sustokite ir išjunkite transporto priemonę. Jei yra ženklus alyvos trūkumas, jūsų variklis gali bet kada sustoti ir nebeužsivesti. Vairuojant transporto priemonę, ji gali staiga sustoti ir įvykti nelaimingas atsitikimas. Važiuoti su įjungta alyvos lemputės simboliu prietaisų skydelyje yra nesaugu ir netgi labai pavojinga.

Plačiau apie 4-ias priežastis, kodėl jūsų automobilyje gali užsidegti alyvos lemputė:

1. Mažas alyvos slėgis. Tai reiškia, kad alyvos siurblys cirkuliuoja nepakankamą kiekį alyvos arba alyvos lygis yra per žemas, kad sistema galėtų tinkamai cirkuliuoti. Alyva palaiko siurblio ir variklį sudarančių dalių tepimą, todėl jei lygis ir slėgis tampa per žemi, automobilį reikia sustabdyti, išjungti variklį ir laukti profesionalaus patikrinimo ir įvertinimo. Tęsiant kelionę su per mažu alyvos kiekiu, automobilio variklis gali tapti  nebepataisomai sugadintas.

2. Senos alyvos cirkuliacijos ratas. Laikui bėgant uždaras alyvos cirkuliacijos ratas variklyje patiria tam tikrus pokyčius: pavyzdžiui, gali pradėti didėti mikro tarpai tarp įvairių variklyje judančių dalių, dėl to gali pradėti šiek tiek mažėti alyvos slėgis. Dėl senstančio siurblio taip pat gali sumažėti alyvos slėgis. Jei dėl šių priežasčių slėgis sumažėja pernelyg ženkliai, gali būti aktyvuojama alyvos lemputė ir prireiks rimtesnio variklio remonto.

3. Reguliarus alyvos keitimas. Jūsų automobilio alyva turėtų būti keičiama reguliariai, kaip nurodyta transporto priemonės naudojimo instrukcijoje. Jei nepapildysite alyvos atsargų siūlomu laiku, jos lygis gali nukristi pakankamai, kad užsidegtų alyvos lemputė pranešanti apie tai.

4. Sugedęs alyvos jutiklis. Alyvos lemputė reaguoja į jutiklį, kuris veikia kaip zondas alyvos rezervuare. Į zondą gali patekti pašalinė dalelė ir priversti jį siųsti klaidingus pranešimus automobilio kompiuterui. Jei alyvos lygis yra geras, o lemputė ir toliau dega, tikriausiai reikės keisti būtent šią dalį.

4 žingsniai, kurių reikia imtis, kai užsidega alyvos lemputė:

1. Nuvažiuokite nuo kelio. Jei lemputė užsidega važiuojant dideliu greičiu, pasitraukite į lėčiausią kelio juostą (esant galimybei, sustokite saugioje vietoje kelkrašyje), jei automobilis netikėtai sustotų dėl variklio gedimo, kad išvengtumėte susidūrimo.

2. Išjunkite variklį. Išjunkite variklį, kad išvengtumėte variklio pažeidimų.

3. Patikrinkite alyvos lygį. Alyvos lygį patikrinkite alyvos matuokliu, esančiu alyvos pildymo angoje, kurią rasite po automobilio kapotu. Išimkite matuoklį, nušluostykite jį švariai, tada įdėkite atgal į angą. Vėl jį ištraukę pažiūrėkite, ar tepalų žymė atitinka pažymėtą normos ribą. Jei tepalų žymė yra gerokai žemiau už normos žymenį, toliau nevažiuokite ir išsikvieskite pagalbinį vilkiką, kad pervežtų jūsų automobilį.

4. Kreipkitės į mechaniką. Kreipkitės į mechaniką, kad jis apžiūrėtų jūsų automobilį ir pašalintų bet kokias alyvos sistemos problemas.

Ar saugu važiuoti, kai dega alyvos lemputė?

Ne. Važiuojant, kai alyvos slėgis yra per žemas arba alyvos kiekis sistemoje yra sumažėjęs, gali sugesti automobilio variklis. Jei vairuodami arba važiuodami automobiliu pastebėjote užsidegusią alyvos lemputę, turėtumėte nedelsiant sustoti ir kuo greičiau spręsti šią problemą.

 

 Dega tepalo slėgio lemputė

About the Author /

redakcija@taisauautomobili.lt

Tiesiog vairuotojas, kuris nuolat stresuoja, kai kas nors nutinka jo automobiliui ir paniškai nerimauja, kai reikia eilinį kartą važiuoti į servisą. Dėl to įkūriau šį tinklapį, kuriame ieškau paprastų sprendimų ir duodu patarimus išspręsti dalykams, kurie kartais atrodo panašūs į didelį dramblį, nors tėra mažos musės. Pažinkime savo automobilius drauge.

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.