Dega padangų slėgio lemputė

Dega padangų slėgio lemputė. Kaip užgesinti?

Automobilio prietaisų valdymo skydelyje dega padangų slėgio lemputė? Kaip ją užgesinti? Tai svarbus priminimas, kad sumažėjo slėgis jūsų automobilio padangose ir, kad reikia jį sureguliuoti.

Būdas nr. 1. Padangų slėgio sureguliavimas

Bandyti išjungti lemputę ar perkrauti automobilio kompiuterį reikėtų bandyti tik tuomet, kai įvertinote visų padangų oro slėgį ir jas papildėti oru, jeigu pagal gamintojo reikalavimus slėgis neatitiko normos. Tikriausiai žinoti, kad slėgio reikalavimai dažniausiai – be automobilio naudojimo vadovo – būna pateikiami ant kėbulo rėmo lipduko, matomo atidarius vairuotojo dureles.

Kai padangose bus nustatytas tinkamas slėgis, lemputė turėtų išsijungti pati.

Būdas nr. 2. 10 min. važiavimas 80 km/h greičiu

Jei lemputė neišsijungia iš karto, kitas būdas perkrauti sistemą yra maždaug 10 minučių važiuoti apie 80 km/h greičiu – oro slėgio daviklis turėtų sureaguoti, persikrauti, ko pasekoje lemputė išsijungs.

Jei padangų slėgio lemputė vis dar šviečia, galite išbandyti dar kelias gudrybes:

Būdas nr. 3. TPMS mygtukas

Pasukite automobilio raktelį tiek, kad aktyvuotųsi visi prietaisų valdymo skydeliai, bet automobilio neužveskite. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę TPMS atstatymo (tire-pressure monitoring system – padangų slėgio stebėjimo sistema) mygtuką, kol padangų slėgio lemputė tris kartus sumirksės. Atleiskite mygtuką ir užveskite automobilį. Lemputė turėtų išsijungti 20-ies minučių eigoje.

Būdas nr. 4. Akumuliatoriaus atjungimas

Atjunkite teigiamą akumuliatoriaus laidą, kai automobilis yra išjungtas. Įjunkite automobilį ir tris sekundes spauskite garso signalą, kad išsikrautų likusi energija. Vėl prijungus akumuliatorių, padangų slėgio lemputė turėtų būti neaktyvi.

Būdas nr. 5. Oro pripūtimas ir išleidimas

Visas padangas (įskaitant atsarginę – kadangi ji taip pat gali turėti daviklį ir perrduoti sistemai informaciją) pripūskite iki 2 atmosferų slėgio. Tuomet jas visiškai išleiskite. Vėl iš naujo pripūskite padangas – šie žingsniai taip pat padeda perkrauti TPMS sistemą.

Ar TPMS yra tas pats, kas padangų slėgio lemputė?

TPMS reiškia padangų slėgio stebėjimo sistemą. Padangų slėgio lemputė yra vienas iš šios elektroninės sistemos komponentų, vizualiai įspėjantis apie sumažėjusį padangų slėgį. TPMS padangų slėgį stebi tiesiogiai arba netiesioginiai. Netiesioginė TPMS matuoja kiekvieno rato sukimosi dažnį. Jei ratas pradeda suktis greičiau, nei numatyta, sistema praneša automobilio kompiuteriui, kad su padangų sukimusi kažkas negerai, ir aktyvuoja padangų slėgio lemputė. Netiesioginėje TPMS sistemoje perkrovimas atliekamas rankiniu būdu.

Tiesioginėje TPMS sistemoje slėgio stebėjimo jutikliai naudojami kiekvienoje padangoje atskirai ir padangų slėgis yra tiksliai vertinamas ir nustatomas. Tiesioginė TPMS yra tikslesnė už netiesioginę alternatyvą. Ratų jutikliuose esančios baterijos veikia apie 10 metų. Tiesioginės TPMS sistemos iš naujo nustatomos automatiškai po padangų pripūtimo ar joms sukantis. Įsigijus naujas padangas, šiuos jutiklius reikia iš naujo sinchronizuoti. Šiai užduočiai reikalingi specialūs įrankiai.

Ar dėl šalto oro gali įsijungti padangų slėgio lemputė?

Taip, šaltas oras turi įtakos oro slėgiui padangose. Šaltas oras kondensuojasi, o šiltas plečiasi. Todėl esant žemesnei temperatūrai šaltesnis oras padangose užima mažiau vietos.

Gali būti, kad ypač šaltomis dienomis TPMS lemputė ryte užsidegs trumpam periodui. Maždaug po 20 minučių važiavimo oras dažnai sušyla ir išsiplečia, atkurdamas tinkamą slėgį padangose. Jei po 20 minučių važiavimo lemputė lieka įjungta, turėtumėte padangas pagal poreikį papildyti oru.

Kodėl šviečia padangų slėgio kontrolės lemputė, kai padangos yra tvarkingos?

Kai užsidega padangų slėgio kontrolės lemputė, pirmiausia turėtumėte patikrinti kiekvieną padangą atskirai bei slėgį joje – vėlgi, nepamirškite atsarginės padangos. Norėdami tinkamai nustatyti slėgį, pasidomėkite gaimintojo pateiktais reikalavimais. Paprastai šis slėgis būna apie 2.4 atmosferos, tačiau gali skirtis. Padangų slėgį turėtumėte matuoti, kai padangos yra šaltos, t. y. jomis nebuvo važiuota per pastarąsias tris valandas.

Norėdami patikrinti slėgį, tiesiog atsukite ventilio dangtelį ir užmaukite ant jo padangų manometrą. Matuoklis parodys aiškius rodmenis. Baigę darbą, užsukite vožtuvo dangtelį. Jei visų padangų slėgis atitinka rekomendacijas, gali būti įvykęs TPMS gedimas. Atgabenkite automobilį į įgaliotąjį atstovybės paslaugų centrą, kad būtų tiksliai diagnozuota problema.

Ar galima važiuoti su įjungta padangų slėgio matuoklio lemputė?

Jei užsidegė padangų slėgio stebėjimo lemputė, turėtumėte kuo greičiau patikrinti padangų slėgį. Žemas padangų slėgis kelia rimtą pavojų kelyje. Kai padangų slėgis žemas, padanga patiria didesnę trinį su keliu, dėl ko ji gali perkaisti, būti pažeistas protektorius, padang greičiau dėvisi ir didėja sprogimo pavojus.

Taip pat pernelyg žemas padangų slėgis įtakoja degalų naudojimo efektyvumą.

Ar reikia keisti TPMS jutiklius, jeigu įsigyjote naujas padangas?

Nebūtinai, tačiau tai yra tikrai geras laikas juos patikrinti ir įsitikinti, kad jie yra geros būklės. Jei turite netiesioginę TPMS sistemą, pakeitus padangas, mechanikas turės rankiniu būdu iš naujo nustatyti jutiklius. Jei turite tiesioginę TPMS sistemą, norint iš naujo nustatyti sistemą, papildomos techninės priežiūros atlikti nereikia.

Nauja TPMS sistema paprastai tarnauja apie 10 metų, kol išsikrauna baterijos. Jei turite senesnį automobilį, naujų jutiklių gali prireikti kas penkerius ar šešerius metus. Įdiegus naujus jutiklius, sistema turi iš naujo komunikuoti su kiekviena padanga, o tam reikia atlikti daugybę išsamių techninių procedūrų. Šią užduotį turėtumėte patikėti profesionalams.

Skaitykite kitus straipsnius temoje: Automobilio prietaisų skydelio simboliai

Dega padangų slėgio lemputė

About the Author /

redakcija@taisauautomobili.lt

Tiesiog vairuotojas, kuris nuolat stresuoja, kai kas nors nutinka jo automobiliui ir paniškai nerimauja, kai reikia eilinį kartą važiuoti į servisą. Dėl to įkūriau šį tinklapį, kuriame ieškau paprastų sprendimų ir duodu patarimus išspręsti dalykams, kurie kartais atrodo panašūs į didelį dramblį, nors tėra mažos musės. Pažinkime savo automobilius drauge.

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.